Администрация

Управител

032/ 682 890

д-р Олимпия Литовойска д-р Олимпия Литовойска

Главен счетоводител

032/ 261 101

Добромир Аврамов Добромир Аврамов

Счетоводител

032/ 261 102

Красимира Рибарова

Главна медицинска сестра

032/ 261 162

Ануш Каракашян

Специалист УЧР

032/ 261 116

Румяна Чеканска Румяна Чеканска

Финансов контрольор

032/ 261 103

Лилия Блажева